Miksi tulevaisuuden kodit rakennetaan CLT:stä?

Uusi massiivipuinen materiaali muuttaa miten taloja suunnitellaan ja mahdollistaa nopean sekä vähähiilisen rakentamisen.

Eteenpäin katsovat talonrakentajat ovat innoissaan puusta. Erityisesti ristiinlaminoitu massiivipuu, joka tunnetaan paremmin nimellä CLT, herättää nyt suurta kiinnostusta. Materiaalin arkkitehtoniset ominaisuudet, sen kyky edistää rakennusalan vähähiilistä siirtymää sekä sen tarjoamat mahdollisuudet laadukkaiden talojen edullisempaan rakentamiseen tekevät siitä tulevaisuuden materiaalin.

Uusi tapa rakentaa puusta

Viime vuosisata oli metallin ja betonin menestyskautta, mutta nyt puusta on tullut suosittu arkkitehtuurin materiaali. Uudet, edistyneet tavat käsitellä puuta ovat avanneet loputtomia mahdollisuuksia rakennusteollisuudelle. Erityisesti ristiinlaminoitu massiivipuu, joka tunnetaan paremmin nimellä CLT (cross-laminated timber), herättää nyt suurta innostusta rakennusalalla.


CLT-materiaali kehitettiin 90-luvun alkupuolella Itävallassa, missä puuteollisuus on hyvin samankaltaista kuin Suomessa. Massiivipuulevyt valmistetaan kiinnittämällä ensin yksittäiset laudat levyiksi ja puristamalla sitten toisiinsa nähden poikittaisia levykerroksia yhteen. Prosessin avulla syntyy todella vahvaa ja kestävää puumateriaalia. 


CLT-levyt voivat olla kooltaan jopa 5 metriä leveitä ja 28 metriä pitkiä. Vahvuudeltaan ja kestävyydeltään levyt ovat yhtä hyviä tai parempia kuin betoni ja teräs. Siten CLT:stä voidaan rakentaa kokonaisia taloja, mukaan lukien runkorakenteet, lattiat, seinät ja katot. 

Kohti hiilineutraalia rakentamista  

Kestävä rakentaminen on noussut tärkeäksi useille ympäristökysymyksistä muutenkin kiinnostuneille ihmisille, jotka ovat nyt ostamassa tai rakentamassa omaa taloa. Verrattuna perinteisiin rakennusmateriaaleihin, CLT voi vähentää merkittävästi rakentamisen hiilipäästöjä.

 

Perinteinen rakentaminen on hyvin energia- ja hiili-intensiivistä. Yhden betonitonnin valmistus tuottaa noin puoli tonnia ja yhden terästonnin valmistus kaksi tonnia hiilidioksidia. Kun pientalorakentamisessa käytetään puuta betonin ja teräksen sijaan, voidaan perinteisen rakentamisen päästöistä vähentää jopa 75 %. Tämä johtuu massiivipuun kyvystä sitoa tehokkaasti hiiltä, jolloin prosessi on vähähiilisempi ja samalla valmis rakennus toimii pitkäaikaisena hiilivarastona.


Vastuullisesti tuotetun puun käyttö CLT:n raaka-aineena voi vähentää hiilipäästöjä 25 % lisää. On tärkeää, että käytettävä puu tulee FSC-sertifioidusta metsästä, jonka hoidossa on huomioitu sekä ympäristötekijät että sosiaalinen vastuu. Kestävät metsäekosysteemit eivät toimi ainoastaan hiilinieluina, vaan suojelevat samalla arvokkaita elinympäristöjä ja niissä eläviä metsälajeja.

 

Puu on myös luonnollinen eriste. Havupuilla on yleisesti noin 10-kertainen eristyskyky verrattuna betoniin ja tiileen, ja jopa 400-kertainen eristyskyky verrattuna teräkseen. Puun käyttäminen vähentää siten lämmityksen energiantarvetta ja lisää entisestään CLT:n hyviä ympäristövaikutuksia. 

Mullistamassa rakentamista

Kaikkien kestävyyteen liittyvien hyötyjen lisäksi CLT:n käyttö muuttaa olennaisesti myös rakentamisen tapoja. Nyt talot nousevat pystyyn vain viikoissa, entistä pienemmillä kustannuksilla ja käytännössä ilman hukkamateriaaleja.


Suunnitteluvaiheessa hyödyt näkyvät erityisesti tehokkaampana prosessina, joka säästää merkittävästi niin aikaa kuin kustannuksia. Kun arkkitehdin suunnitelmat on muokattu vastaamaan sekä omistajien toiveita että tontin vaatimuksia, ne voidaan lähettää suoraan tehtaaseen.


Puuelementit työstetään tehtaassa millintarkasti suunnitelmien mukaan. Jokainen suunniteltu yksityiskohta aina ovista ikkunoihin ja talotekniikan aukotuksiin on aina juuri oikeassa paikassa.

Asennusvalmiit CLT-elementit kuljetetaan tehtaalta suoraan rakennuspaikalle, juuri oikeaan aikaan. Näin tarve materiaalien varastointiin rakennuspaikalla vähenee sekä riskit liittyen toimitusten viivästyksiin pienenevät. Kun talo pystytetään suoraan tontille, on prosessi jopa puolet nopeampi verrattuna perinteiseen rakentamiseen. Samalla syntyy huomattavasti vähemmän melua, pölyä ja ympäristösaastetta. 

Kauneus kohtaa hyödyllisyyden

CLT on turvallinen ja hengittävä, rakenteellisesti kestävä, ekologinen ja vastuullinen materiaali. Sen toiminnallista monipuolisuutta täydentävät kauniisti sen rikkaat esteettiset ominaisuudet liittyen tyyliin, akustiikkaan, tuntumaan ja tuoksuun.

Ei mikään ihme, että massiivipuu on herättänyt rakennusyhteisön kiinnostuksen ja mielikuvituksen. Kun olet itse suunnittelemassa uuden talon rakentamista tai ostamista, CLT:n valitseminen rakennusmateriaaliksi on fiksu ja tulevaisuuteen katsova valinta.

Harkitsetko uuden kodin rakentamista tontillesi? Tutustu omakotitaloihimme täällä.

Suositut artikkelit