Miksi rakentaa CLT-talo?

Talon rakentaminen ristiinliimatusta massiivipuusta on järkevä ja kestävä vaihtoehto.

Uuden kodin rakennuttaminen on arvokas sijoitus, jossa valittujen rakennusmateriaalien merkitys korostuu. Rakennusmateriaalit vaikuttavat uuden kotisi käyttöikään, rakenteiden kestävyyteen, jälleenmyyntiarvoon sekä ympäristöön, kuten myös omaan terveyteesi ja hyvinvointiisi. 

Ristiinliimattu massiivipuu eli CLT on korkealaatuinen rakennusmateriaali, jonka monipuoliset ominaisuudet mahdollistavat sen käytön niin omakotitalojen, kerrostalojen kuin pilvenpiirtäjien rakentamisessa. CLT tunnetaan rakentamisen ammattilaisten keskuudessa erittäin lujana, mukautuvana ja ympäristöystävällisenä rakennusmateriaalina. Se onkin erinomainen valinta massiivipuutalosta haaveilevalle kodinostajalle. 

Mitä CLT on?

CLT (Cross-Laminated Timber) on talonrakentamisessa käytettyjen massiivipuulevyjen valmistustekniikka, jossa lautakerrokset on liimattu toisiinsa ristikkäin. Levyt valmistetaan nopeakasvuisista ja ikivihreistä puulajeista, tyypillisesti kuusesta. CLT:n valmistustekniikka kehitettiin Itävallassa 1990-luvulla. Vuosikymmenten saatossa se on kasvattanut suosiotaan, sillä CLT on rakennusmateriaalina kestävä, luja, paloturvallinen, ympäristöystävällinen ja arvostettu valinta.

CLT-levyt valmistetaan liimaamalla lautakerroksia poikittain toisiinsa nähden. Kun puun syyt ladotaan ristikkäin, levyn rakenteellinen lujuus, vakaus ja jäykkyys vastaavat terästä tai betonia. Nykyaikaisen liimaustekniikan ansiosta levy hengittää, vaikka siitä noin 5% on liimaa. CLT:n valmistuksessa käytetty liima on ympäristöystävällistä.

Miksi CLT on oiva rakennusmateriaali?

Rakennusmateriaalina CLT mukautuu moneen: kantavien rakenteiden lisäksi siitä voidaan valmistaa myös talon seinät, lattia, katto ja portaat. Mukautuvuutensa ansiosta se sopii kotisi pääasialliseksi rakennusmateriaaliksi.  

Rakennussuunnittelu vaatii äärimmäistä tarkkuutta. Tietomallinnusohjelmalla talosta luodaan kolmiulotteinen malli, joka koostuu toisiinsa saumattomasti sopivista levyistä. Tämän jälkeen CLT-levyt työstetään CNC-jyrsimellä millilleen mallinnuksen mukaiseen muotoonsa aina ikkunoiden, ovien, pistorasioiden ja muun kodintekniikan tarvitsemia aukkoja myöten. Tällaisen valmistustavan avulla voidaan välttyä tarpeettomalta puujätteeltä, mikä tekee CLT:stä taloudellisen ja ympäristön kannalta vastuullisen rakennusmateriaalin.

Valmiit CLT-elementit kuljetetaan suoraan tehtaalta rakennustyömaalle, jossa elementit pystytetään nostokurjen avulla vain muutamassa päivässä. CLT-levyt sopivat toisiinsa kuin huipputeknologiset rakennuspalikat ja sähköasennustyöt päästään tekemään joutuin. Tarkkuus ja nopeus ovat CLT:n erityisominaisuuksia, kuten myös sen vähäinen hiilijalanjälki.

Mikä tekee CLT-massiivipuusta valmistetusta kodista ympäristöystävällisen?

CLT on massiivipuutuote, joka valmistetaan metsässä kasvaneista puista. Metsät ovat valtavia hiilinieluja, jotka poistavat ilmakehästä hiilidioksidia ja sitovat sen itseensä. Hiilidioksidi pysyy varastoituna biomassaan koko puun elinkaarensa ajan, jopa sen kaatamisen jälkeen, ja vapautuu vasta puun lahotessa. Massiivipuutalo on luonnostaan pitkäikäinen hiilivarasto, sillä CLT:stä valmistettu koti kestää sukupolvelta toiselle. 

Jotta kotisi rakentamisessa käytetty CLT on taatusti ympäristöystävällisistä, tulee siinä käytetyn puun olla metsästä, jonka kasvatus, hakkuut ja uudistaminen hoidetaan vastuullisesti. Ylihakkuut ja vastuuton metsänhoito aiheuttavat ympäristölle haitallista metsäkatoa. Valitsethan siis CLT:n, jolla on Vastuullisen metsänhoidon yhdistyksen (Forest Stewardship Council, FSC) myöntämä sertifikaatti. FSC on riippumaton metsien sertifiointijärjestelmä, jonka myöntö edellyttää tarkkojen vaatimusten täyttymistä. FSC-sertifioitu puutavara takaa sen, että metsien hakkuut, sekä niiden pitkäaikainen vaaliminen, ovat tasapainossa. Vastuullisesti tuotetusta puutavarasta rakennutat itsellesi kodin, jolla on matala hiilijalanjälki, ja samalla osallistut metsien ja maapallon elinkelpoisuuden säilyttämiseen. 

Miksi Asumma rakentaa CLT-taloja?  

Uuden kodin rakentaminen CLT:stä on järkevä ja ympäristön kannalta perusteltu valinta. Se on oivallinen rakennusmateriaali muistakin syistä. CLT:n ominaisuudet – mukautuvuus, rakennettavuus, kevyt paino suhteessa lujuuteen – mahdollistavat lukuisia uusia arkkitehtonisia ratkaisuja. Kun CLT on talon pääasiallinen rakennusaine, valmis koti on hyväntuoksuinen ja raikas. CLT on terve ja hengittävä materiaali, joka osaavien puualan ammattilaisten suunnittelemana edistää kotisi ilmanlaatua. 

Kun rakentamiseen valitaan CLT:n lisäksi puukuitueriste, puuverhoilu, puiset karmit ikkunoille sekä puuovet, valmistuu massiivipuukoti, joka on terveellinen niin asukkailleen kuin maapallolle. Massiivipuu on myös jo itsessään kaunis, ja mieluisalla pintakäsittelyllä ja viimeistelyllä siitä valmistuu ihastuttava koti.

Asumma suunnittelee ja rakentaa näyttäviä, tilaustyönä tehtyjä koteja FSC-sertifioidusta CLT:stä. Korkea laatu, tinkimättömyys ympäristöarvoista sekä kauneus määrittelevät Asumma-koteja. Lue meistä lisää täältä.

Suositut artikkelit