Oletko rakentamassa hirsitaloa? Lue tämä ensin CLT:stä.

Modernia omakotitaloa rakennettaessa kannattaa vertailla eri vaihtoehtoja. Lue lisää CLT:n eduista hirsitaloon verrattuna.

Oletko rakentamassa hirsitaloa? Tutustu ristiinlaminoidun massiivipuun hyötyihin ennen päätöstäsi.

Puu tunnetaan laadukkaana rakennusmateriaalina. Sen hyötyjä muihin rakennusmateriaaleihin verrattuna ovat muun muassa kestävyys, ympäristöystävällisyys sekä asumisterveys. Perinteiseen talopakettiin verrattuna puutalo, eritoten massiivipuusta rakennettu, on kestävämpi ja vastuullisempi ratkaisu. Näiden lisäksi sisäilman laatu ja asumisterveys ovat huomattavasti parempia. Kaikki puutalotkaan eivät kuitenkaan ole samanlaisia. Puutaloja, rakennusmateriaaleja, talopaketteja sekä rakennustapoja on erilaisia.

Perinteinen hirsitalo on puutalon rakentajalle toki hyvä ratkaisu, mutta ristiinlaminoidun massiivipuun eli CLT:n käyttö tarjoaa lukuisia hyödyllisiä etuja talon eri rakennusvaiheissa sekä asumismukavuudessa. Näitä hyötyjä ovat esimerkiksi nopeampi valmistus- sekä rakennusprosessi. Tämän lisäksi CLT on materiaalina rakenteeltaan vakaampi ja kestävämpi. Sen helpompi muokattavuus tarjoaa myös monipuolisia etuja rakennuksen suunnittelun kannalta. CLT:tä käytettäessä talon räätälöinti, erilaiset rakennustekniset ratkaisut ja modernit innovaatiot onnistuvat helposti. Perinteisempää rakennustekniikkaa edustavat hirsitalot ja uuden sukupolven CLT:stä valmistetut puutalot nähdäänkin nykyään tuttujen talopakettien rinnalla varteenotettavana vaihtoehtona.

Miksi massiivipuun käyttäminen on parempi vaihtoehto verrattuna perinteisiin taloratkaisuihin? 

Perinteiset ja tutut talopaketit ovat yleensä edullisempia verrattuna massiivipuusta rakennettuihin taloihin. Näissä talopaketeissa käytetään yleensä muovia höyrysuluissa sekä mineraalivillaa eristyksissä. Tämän johdosta sisäilman laatu voi kärsiä. Erilaisten muovien käytöstä rakentamisessa koituu myös tunnettuja sekä tuntemattomia haittoja ympäristölle sekä terveydelle. Näissä talopaketeissa kipsin käyttö seinien rakennusmateriaalina on myös yleistä. Kipsilevyjen käyttö rajoittaa osaltaan rakennuksen hengittävyyttä ja sen ominaisuudet pitää ottaa tarkasti huomioon kodin kosteudenhallinnan kannalta. Tämän lisäksi, tunnelman ja vaikutelman luomisessa puu on rakennusmateriaalina omassa elementissään kipsilevyyn verrattuna.

Joissain talopaketeissa voi myös olla tyypillisiä rakennusteknisiä haasteita. Näitä ovat muun muassa useampi piilossa sijaitseva rakennekerros, jotka itsessään lisäävät kosteuden sekä kondensoitumisen riskiä. Rakenteiden sisällä sijaitsevat ja piilossa olevat rakennekerrokset voivat esimerkiksi hankaloittaa piilevien kosteusvaurioiden huomaamista. Pahimmassa tapauksessa ne voivat aiheuttaa mittavia tuhoja talolle ja sen rakenteille. Näiden rakennusten elinkaari on myös lyhyempi verrattuna ristiinlaminoidusta massiivipuusta (CLT) rakennettuun puutaloon. Tämän takia asiakkaat, jotka etsivät sukupolvelta toiselle kestävää taloratkaisua päätyvät yleensä valitsemaan massiivipuurakentamisen.

Mitkä ovat massiivipuusta rakennetun puutalon tärkeimmät hyödyt?

Puutalon voi rakentaa eri tavoin. Suosittuja ratkaisuja ovat hirren sekä ristiinlaminoidun massiivipuun eli CLT:n käyttö. Kun käytät puuta, eritoten massiivipuuta, saat lukuisia hyötyjä. Sen avulla sisäilman kosteus asettuu optimaaliselle tasolle. Rakenne hengittää, jonka ansiosta kosteus ei pääse kerääntymään rakenteiden väliin. Puu on myös puhdas ja käsittelemätön luonnontuote, joka on rakennusmateriaalina yksinkertaisesti kaunis ja vastuullinen valinta. Pitkän, vuosikymmeniä kestävän elinkaarensa aikana puu kykenee sitomaan itseensä suuret määrät hiilidioksidia.

Talon rakentaminen hirrestä tai ristiinlaminoidusta massiivipuusta on myös ekologinen valinta verrattuna muihin rakennusmateriaaleihin. Tiilen, betonin, rakennusvillan sekä muovin valmistus rakennusteollisuuden tarpeisiin tuottaa suuret määrät päästöjä ilmakehään. Näiden seikkojen johdosta puutalon rakentaminen on erityisen hyvä vaihtoehto ihmisille, ympäristölle ja koko planeetallemme. 

Ristiinlaminoitu massiivipuu (CLT) vai perinteinen hirsitalo? Kumpi on parempi vaihtoehto?

Hirsi tunnetaan erityisen hyvin perinteisenä ja laadukkaana rakennusmateriaalina. Ristiinlaminoitu massiivipuu eli CLT tarjoaa kuitenkin ylivertaisia etuja, joita moderni puutalon rakentaja arvostaa. CLT:n ominaisuudet arkkitehtuurin, rakennuksen suunnittelun sekä itse rakentamisen näkökulmasta ovat uniikkeja. CLT on materiaalina esteettinen, kaunis sekä energiaystävällinen. Näiden lisäksi asunnon digitaalinen suunnitteluprosessi on helpompaa, sillä CLT:n käyttö mahdollistaa laajan kirjon erilaisia suunnnittelu-, innovaatio- sekä rakennevaihtoehtoja. CLT on perinteiseen hirteen verrattuna nopeasti valmistettava materiaali ja sen käyttö itse asennusvaiheessa on sujuvaa. Laadusta ja tarkkuudesta tuumaakaan tinkimättä. Tämä kaikki on mahdollista, koska CLT valmistetaan tarkkojen prosessien mukaan tehdasolosuhteissa. Näin toimimalla myös inhimillisten erheiden ja rakennusvirheiden riski pienenee oleellisesti. 

CLT:stä rakennettu talo on rakenteeltaan näiden seikkojen ansiosta vakaampi kuin perinteinen hirsitalo. Tutkimusten mukaan CLT on jopa yhtä kestävää kuin teräs ja sen paloturvallisuus on hyvä. CLT sopii myös hyvin yhteen luonnonmukaisen puukuitueristeen kanssa. Tämän eristeen avulla rakennuksen energiatehokkuutta saadaan edelleen parannettua ja lämmityskustannukset pidettyä kurissa. Kaiken tämän käytännöllisyyden lisäksi CLT on materiaalina virtaviivainen, moderni ja monipuolinen.

Miksi Asumma rakentaa talonsa ristiinlaminoidusta massiivipuusta eli CLT:stä? 

Ristiinlaminoitu massiivipuu on yksinkertaisesti fiksu ja vastuullinen valinta rakennusmateriaaliksi. Se tarjoaa suunnittelun ja arkkitehtuurin näkökulmasta laajan kirjon erilaisia vaihtoehtoja, joita modernilta talolta odotetaan. Tämän lisäksi sen ominaisuudet muun muassa kestävyyden, käytettävyyden sekä muokattavuuden saralla ovat omaa luokkaansa. CLT:stä rakennetuissa kodeissa on ensiluokkainen sisäilma. Ne ovat myös asumisterveyden kannalta kokonaisvaltaisesti laadukkaita, unohtamatta puupohjaisen tuotteen vastuullisuutta. Me Asummalla olemme tästä kaikesta innostuneita. Uskommekin vakaasti, että CLT:n käyttö rakennusmateriaalina mahdollistaa maailman kauneimpien kotien rakentamisen.

Asumma suunnittelee ja toteuttaa asiakkaiden toiveiden mukaan CLT:stä valmistettuja taloja. Taloa suunnitellessa sinun, perheesi ja luonnon hyvinvointi on meille tärkeää. Jos olet miettinyt puutalon rakentamista, lue lisää tai ota yhteyttä meihin.

Suositut artikkelit