Julkaisutiedot ja
Vastuuvapauslauseke

Yhteystiedot

Asumma Group Oy
Rantakatu 8A, ovi 2
92100 Raahe


Sähköposti: info@asumma.com
Verkkosivusto: asumma.com
Toimitusjohtaja: Martti Mela
Y-tunnus: 3194224-4

Vastuussa tästä sisällöstä:
Martti Mela, Vitalijs Balajevs, Pekka Tynkkynen

Vastuu sisällöstä

Palveluntuottajana vastaamme Suomen lain mukaisesta omasta sisällöstämme näillä sivuilla. Meillä palveluntarjoajana ei kuitenkaan ole velvollisuutta valvoa siirrettyjä tai tallennettuja kolmannen osapuolen tietoja tai tutkia olosuhteita, jotka viittaavat laittomaan toimintaan. Tämä ei vaikuta Suomen lainsäädännön mukaisiin tietojen poistamiseen tai estämiseen. Kaikki vastuut tältä osin ovat kuitenkin mahdollisia vasta siitä päivästä alkaen, kun tieto tietystä rikkomuksesta on saatu tietoon. Kun ilmoitamme asianmukaisista rikkomuksista, poistamme loukkaavan sisällön välittömästi.

Vastuu linkeistä

Sivustomme sisältää linkkejä kolmansien osapuolten ulkoisille verkkosivustoille, joiden sisältöön emme voi vaikuttaa. Siksi emme voi ottaa vastuuta tästä ulkoisesta sisällöstä. Kolmannen osapuolen sivun vastaava palveluntarjoaja tai ylläpitäjä on aina vastuussa asiaankuuluvien linkitettyjen sivujen sisällöstä. Linkitetyt sivut tarkistettiin mahdollisten oikeudellisten rikkomusten varalta linkityshetkellä. Laitonta sisältöä ei voitu tunnistaa linkityshetkellä. Linkitettyjen sivujen jatkuva tarkistaminen ei kuitenkaan ole järkevää ilman konkreettisia todisteita rikkomisesta. Kun ilmoitamme mahdollisista rikkomuksista, poistamme tällaiset linkit välittömästi.

Tekijänoikeus

Sivuston ylläpitäjän luomien sivujen sisältöön ja teoksiin sovelletaan Suomen tekijänoikeuslakia. Jäljentäminen, käsittely, jakelu ja kaikenlainen tekijänoikeuden ulkopuolella tapahtuva hyödyntäminen edellyttävät kyseisen tekijän tai luojan kirjallista suostumusta. Tämän sivuston lataukset ja kopiot on tarkoitettu vain yksityiseen, ei-kaupalliseen käyttöön. Siltä osin kuin operaattori ei ole luonut tämän puolen sisältöä, on otettava huomioon kolmansien osapuolten tekijänoikeudet. Kolmansien osapuolten sisältö on selvästi merkitty sellaiseksi. Jos olet edelleen tietoinen tekijänoikeusrikkomuksesta, ilmoita siitä meille välittömästi. Kun rikkomuksista on ilmoitettu, poistamme tällaisen sisällön viipymättä.