Euroopan unioni myönsi Asummalle avustuksen CLT-ekotalojen teknologia-alustan kehittämiseen

Euroopan unioni ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus myönsivät Asummalle yrityksen kehittämisavustuksen massiivipuisten CLT-ekotalojen rakentamiseen tarkoitetun digitaalisen alustan kehittämiseen.

Asumma Group sai Euroopan unionilta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kautta yrityksen kehittämisavustuksen Innovatiivinen Suomi -painopisteeseen perustuvan hankkeen kehittämiseen.

Tällä avustuksen tukemana Asumma kehittää suunnittelualustan vähähiilisten puutalojen parametriselle massakustomoinnille. Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on kehittää digitaalinen, teknologinen alusta, jonka avulla talonostajat voivat ostaa räätälöityjä, ympäristöystävällisiä taloja kohtuuhintaan. 

Digitaalinen alusta yhdistää useiden ohjelmistomoduulien kehittämisen, joissa hyödynnetään uusinta teknologiaa. Asumman projektin tavoitteena on luoda innovatiivinen ratkaisu, joka kasvattaa elementtitalomarkkinaa ja mahdollistaa massiivipuutalorakentamisen merkittävän lisäämisen Euroopassa.

Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) on yksi Euroopan koheesiopolitiikan rahastoista, jonka tavoitteena on tasoittaa maiden ja alueiden välisiä kehityseroja, luoda elinvoimaa, parantaa työllisyyttä, tukea kestävää kasvua ja lisätä kilpailukykyä. Rahastosta tuetaan näitä tavoitteita rahoittamalla erilaisia kehittämishankkeita. Rahastosta tuetaan myös kestävää kaupunkikehittämistä.

Yksi Innovatiivinen Suomi -ohjelman kohdealueista on digitalisaation etujen hyödyntäminen kansalaisten, yritysten ja julkishallinnon hyväksi. Ohjelmalla tavoitellaan digitalisaatioon, datatalouteen ja teknologisiin murroksiin liittyvien liiketoimintamahdollisuuksien kattavaa hyödyntämistä. Digitaalisuutta edistävien TKI- tulosten käyttöönotto ja skaalautuminen ovat keskeisiä liiketoiminnan kasvun mahdollistamiseksi.

Me Asummalla olemme kiitollisia Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kannustuksesta ja avustuksesta, joka tukee missiotamme tuottaa korkealaatuisia, ympäristöystävällisiä ja kohtuuhintaisia koteja. Kiitos luottamuksestanne!

Asumma suunnittelee ja rakentaa upeita räätälöityjä koteja FSC-sertifioidusta ristiinliimatusta puusta (CLT). Laatu, ympäristöystävällisyys ja kauneus määrittävät Asumman koteja. Lue lisää meistä täältä.

Uutisia