Asumma-koti on ympäristöystävällinen

Uusiutuva energia, puurakenteet ja muut elinkaariarviointiin perustuvat ratkaisut pienentävät Asumma-talojen hiilijalanjälkeä.

Asumma-taloissa rakentamisen ympäristöystävällisyys otetaan huomioon kokonaisvaltaisesti rakentamisen kaikissa vaiheissa. Suosimme uusiutuvia, kestäviä materiaaleja matkalla kohti vähähiilistä rakentamista.

Asumma-kotisi uusiutuva energia

Energiankäytöllä on merkittävä vaikutus ympäristöön. Uusiutuva energia hillitsee tätä alentamalla hiilipäästöjä. Uusiutuvan energian lähteenä ovat jatkuvasti täydentyvät luonnolliset energiavarannot. Näitä hyödynnetään kodeissamme monin tavoin.

Asumma-kotien katto voidaan toteuttaa aurinkopaneeleista, jotka tuottavat sähköä tehokkaasti matalammissa lämpötiloissa. Aurinkopaneelimme ovat tehokkaimmillaan 25 asteen lämpötilassa eli ihanteellisimmillaan Pohjolan viileämmissä kesäsäissä. Käytämme mahdollisimman monipuolisesti passiivisia energialähteitä. Kolminkertaiset ikkunat sitovat lämpöä sisätiloihin ja tasaavat lämpötilaa talvisin.

Maalämpöpumppu hyödyntää maan pintakerroksiin sitoutunutta auringon lämpöenergiaa. Maalämpöä täydentää vesikiertoinen lattialämmitys, joka vie vähemmän energiaa kuin perinteiset seiniin asennettavat patterit.

Rakennamme Asummalla energiatahokkaita taloja, jotka vaativat tuekseen mahdollisimman vähän sähköverkosta saatavaa energiaa. 

Talot rakennetaan puusta

Asumma-taloissa käytettävä CLT-massiivipuu on peräisin kestävästi hoidetuista PEFC-sertifioiduista suomalaisista metsistä, jotka ovat uusiutuva luonnonvara. Kasvaessaan puut sitovat luonnollisesti hiiltä. Hiilii säilyy puihin varastoituneena, kun ne kaadetaan ja niistä valmistetaan CLT-elementtejä. Sama pätee CLT- taloon sen koko elinkaaren ajan. CLT-materiaali voidaan uusiokäyttää vuosikymmenien, jopa vuosisatojen jälkeen. CLT-massiivipuun valmistamisesta syntyy vähemmän hiilipäästöjä kuin muista rakennusmateriaaleista kuten sementistä tai teräksestä. Sen tuotantoon tarvitaan myös vähemmän fossiilista energiaa.

CLT:tä voidaan käyttää rakentamiseen myös uudelleen. Asuinrakentamisen elinkaariarvioinnissa (Hafner ja Schäfer) on todettu, että CLT-massiivipuun käyttäminen rakentamisessa voi vähentää rakentamisen vaikutusta ilmaston lämpenemiseen jopa 65 prosenttia. Tässä on yksi syy miksi Asumma-talot rakennetaan CLT:stä.

Asumman ilmastoystävällisyyteen liittyy CLT:n lisäksi paljon muutakin. 

Elinkaariarvioinnin perusteella Asumma-talot voivat olla jopa hiilinegatiivisia

Talojen elinkaariarvioinnissa (LCA) selvitetään rakentamisen ja asumisen ympäristövaikutusta. Asummalla siihen sisältyy kaikki materiaalien tuotannosta ja kuljetuksesta rakentamiseen, materiaalien uusiokäyttöön, asumiseen ja kierrätykseen.

Asumma-talot on ulkopuolisessa arvioinnissa todettu elinkaarensa ja energiajärjestelmänsä puolesta hiilinegatiivisiksi eli ne sitovat hiilidioksidia enemmän kuin päästävät sitä ilmakehään.

Suosimme suunnittelussamme materiaali- ja rakentamisratkaisuja, jotka tuottavat mahdollisimman vähän jätettä. Valitsemme materiaalitoimittajat elinkaariarvioinnin, vastuullisuuden, laadun ja paikallisuuden perusteella. Kaikella tällä on vaikutus epäsuorien päästöjen vähentämiseen. 

Asumma-talojen bioklimaattisessa (johdettu sanoista "biology" ja "climate") suunnittelussa tukeudutaan paikalliseen ilmastoon. Pyrkimyksenä on energiankulutuksen vähentäminen. Talot rakennetaan tiiviiksi, ilmanvaihdossa hyödynnetään auringon energiaa ja passiivista lämmitystä sekä jäähdytystä. Ilmanvaihto on suunniteltu lämmön talteenoton avulla vähentämään energiahukkaa. 

Tuloksena on materiaaleista rakentamiseen ja asumiseen saakka hiilineutraali ja jopa hiilinegatiivinen koti.

Oletko kiinnostunut uuden talon rakentamisesta?  Lue lisää Asumman hiilineutraaleista design-puutaloista täältä.

Suositut artikkelit