Ilmastoystävällisiä koteja ihmisille tulevaisuutta ajatellen

Asumma rakentaa kestäviä, ympäristöystävällisiä ja asuttavia koteja, joissa arkkitehtuuri kohtaa kehittyneen teknologian ja ympäristötieteen.

Pitkäaikaisena tavoitteenamme on edistää kaunista, kestävää ja kaikkien kukkarolle sopivaa asumista. Uskomme, että laadukas koti on terveen yhteiskunnan kulmakivi, joten hyödynnämme kotien suunnittelussa tutkimusta ja viimeisimpiä innovaatioita. Asumma pyrkii parantamaan koteja ja suunnittelee niitä kestämään sään ääri-ilmiöitä huomioimalla myös rakentamisen ilmastovaikutukset. 

Kehittyneitä ratkaisuja kodin omalla kielellä 

Asumman tutkimus-, suunnittelu- ja insinööritiimit edustavat merkittävää kansainvälistä kokemusta. Asumma-talojen suunnittelussa tukeudutaan muun muassa kokemukseen museoiden, sairaaloiden, kirjastojen ja koulujen suunnittelusta. Tunnemme rakentamisen uusimmat teknologiat, joiden avulla talosta tulee kotoisa, toimiva ja edistyksellinen. 

 

Kansainvälinen kokemus on opettanut myös kriittistä ajattelua. Maantiede, arkkitehtoninen ympäristö ja kulttuuri vaikuttavat rakentamiseen ja materiaalivalintoihin. Valitsemme Asummalla parhaat toimintatavat ja parhaan suunnittelun, jossa hyödynnämme laajaa kokemustamme erilaisista perinteistä ja ympäristöistä. Kriittinen ajattelu auttaa meitä rakentamaan paremmin. 

 

Kodilla on oma kielensä. Koti on kallisarvoinen ja poikkeaa kaikista muista rakennuksista. Se ei ole hotelli, toimisto, sairaala tai julkinen tila. Koti on yksityinen ja henkilökohtainen, pehmeä. Asumman puuarkkitehtuuri on intiimiä. Toteutamme tätä ajatusta kaikessa tutkimuksesta suunnitteluun.

Asumma-talot rakennetaan kestämään ääriolosuhteita 

Vaikka rakennamme taloja eri puolille Eurooppaa, Asumma on perustettu Pohjoismaissa, jossa säällä on suuri vaikutus arkkitehtuuriin. Karut talviolosuhteet vaikuttavat täällä rakentamiseen erityisesti veden, jään ja kosteuden muodossa. Kiinnitämme suunnittelussamme huomiota erityisesti veteen ja kosteuteen. Haluamme rakentaa terveellisiä ja turvallisia sisätiloja, joiden sisäilma on laadultaan paras mahdollinen. Ajatus on sisäänrakennettu jokaiseen Asumma-kotiin oli se rakennettu minne tahansa ja siitä on iloa kaikille kodinostajille. 

 

Myös lämpötilanvaihtelut ovat pohjoisessa suuria. Vuosittain lämpötila voi vaihdella 30 pakkasasteesta 30 plusasteeseen. Asteikko on suuri moniin muihin ympäristöihin verrattuna ja vaikuttaa olennaisesti asumisen energiatarpeeseen. Asumma-talot on eristetty kaikkia olosuhteita ajatellen. Olemme asiantuntijoita bioilmastollisessa suunnittelussa, energiatehokkuudessa, terveellisessä ilmanvaihdossa ja lämmön talteenotossa. Käytämme aurinkoenergiaa katolle asennettujen aurinkopaneelien tai sisäilmasta talteenotetun lämmön muodossa. Pohdimme tästä näkökulmasta tuulten suuntaan tontilla tai ikkunoiden sijoittelun vaikutusta energian käyttöön. 

 

Pohjoismainen ympäristö haastaa meidät rakentamaan taloja, jotka ovat parempia kaikkialla, myös paikoissa, joissa lämpötilan vaihtelu on pienempää. Valitettavasti sään ääri-ilmiöt yleistyvät ilmastonmuutoksen myötä. Asumma rakentaa koteja, jotka tuovat turvaa epävarmaan tulevaisuuteen.  

Elinkaariajattelu suunnittelun ytimessä

Kestävyys on monitahoinen ilmiö. Mitä kestävyys edes tarkoittaa? Eräs tärkeimmistä asioista suunnittelussamme on ympäristövaikutusten pohtiminen. Miten rakennus vaikuttaa sitä ympäröivään luontoon, ihmiseen, kasveihin, eläimiin ja vesistöön? Mistä materiaalit tulevat? Kuinka talo saadaan kestämään yli sata vuotta ja mitä sen materiaaleille sen jälkeen tapahtuu? 

 

Pyrimme suunnitteluun, jossa materiaalien ympäristövaikutus on mahdollisimman suotuisa ja talo on mahdollisimman kestävä. Kun talo joskus tulee elinkaarensa päähän, sen rakennusmateriaalit voidaan kierrättää tai käyttää uudelleen. Pyrimme tuottamaan jätettä niin vähän kuin mahdollista. Jätteiden vähentäminen tulisi muutenkin huomioida paremmin suunnittelussa, rakentamisessa ja yleisesti ympäristössämme. Ainoastaan ihminen kykenee tuottamaan jätettä. Luonnolla on omat tapansa käsitellä sitä. Haluamme uudistaa rakennusteollisuutta, joka tuottaa 15 prosenttia maailman kasvihuonepäästöistä. 

 

Asumisen uudistaminen vaatii monenlaisten ongelmien ratkaisemista. Talo täytyy ajatella kokonaisvaltaisesti uudelleen. Pyrimme Asummalla monin tavoin parantamaan rakentamista ja huomioimme sen vaikutuksen ihmisiin, ilmastoon ja ympäristöön. 

 

Harkitsetko uuden kodin, työhuoneen tai kesämökin rakentamista tontillesi? Rakennamme asuinympäristöjä erilaisiin tarkoituksiin ja kaiken tyyppisiin maastoihin. Löydä Asumman ympäristöystävälliset, arkkitehdin suunnittelemat talot täältä.

Suositut artikkelit